info@besplatnaskolafudbala.rs Панте Срећковића 29, ФК Млади Мабат, Звездара, Београд
Бесплатни
тренинзи
Бесплатна
чланарина
Вратимо
игру
Учланите се

Драган Бајић

Тренер голмана

Биографија

 Датум рођења:13.08.1985. године
Брачни статус: ожењен, двоје деце
 
Образовање: 
 
Факултет спорта и физичког васпитања универзитета у Београду – Струковне студије, смер спорт (фудбал), звање дипломирани тренер. Дипломирао са највишом оценом 10. 
 
Успешно завршен курс и стечена Б лиценца (2015 год) и А голманска лиценца (2018.год.)

 

Радно искуство

2019 - 2020
Тренер голмана у СК Замалек, Египат
2017 - 2019
Тренер голмана у ФК Црвена Звезда
2017 - 2020
Тренер голмана за Српски национални тим У17, У19.
2017
Тренер голмана у ФК Бежанија
2008 - 2016
Тренер голмана у ФК Рад
2009 - 2010
Тренер голману у ФК Баск
2006 - 2009
Тренер голмана у школи фудбала Диф

Контакт

Email : info@besplatnaskolafudbala.rs

Dragan Bajic

Goalkeeper coach

Biography

Date of birth: 13.08.1985.
Marital status: Married, two children

EDUCATION:
Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade – Professional Studies, Degree in Sport (Football), Graduate Coach. Graduated with the highest score of 10.

Successfully completed course and acquired B license (2015) and A goalkeeper license (2018)

Work experience

2019 - 2020
Goalkeeper coach at SK Zamalek, Egypt
2017 - 2019
Goalkeeper coach at FK Crvena Zvezda
2017 - 2020
Goalkeeper coach for Serbian National Team U17, U19.
2017
Goalkeeper coach at FK Bezanija
2008 - 2016
Goalkeeper coach at FK Rad
2009 - 2010
Goalkeeper coach at FK Bask
2006 - 2009
Goalie Coach at Football School Dif

Contact

Email : info@besplatnaskolafudbala.rs