info@besplatnaskolafudbala.rs Панте Срећковића 29, ФК Млади Мабат, Звездара, Београд
Бесплатни
тренинзи
Бесплатна
чланарина
Вратимо
игру
Учланите се

Милорад Бајић

Тренер и оснивач

Биографија

Датум рођења: 13.08.1985. године
Брачни статус: Ожењен, двоје деце
 
Образовање
 
Факултет спорта и физичког васпитања универзитета у Београду – Струковне студије, смер спорт (фудбал), звање дипломирани тренер. Дипломирао са највишом оценом 10. 

 

Радно искуство

2013 - 2020
Тренер у школи за индивидуалну обуку фудбалера Тренинг Плус - чији је оснивач. Специјализовао се за техничко-тактичку обуку фудбалера свих узраста.
2009 - 2012
Тренер у ФК Интернационал
2009
Тренер у ОФК Београду
2008 - 2009
Тренер у ФК Рад
2007 - 2008
Тренер у ФК Железник
2006 - 2007
Демонстратор проф.др Александра Јанковића на предмету- Теорија и пракса спортске гране - фудбал.
2006 - 2008
Тренер у школи фудбала Диф, под стручним надзором проф. др Александра Јанковића.

Контакт

Email : milorad.bajic1985@yahoo.com

Milorad Bajic

Coach and CEO

Biography

Date of birth: 13.08.1985. year
Marital status: Married, two children
Education
Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade – Professional Studies, Degree in Sport (Football), Graduate Coach. Graduated with the highest score of 10.

Work experience

2013 - 2020
Coach at the School for Individual Training for Football Training Coach Plus - founded by. He specializes in technical and tactical training for football players of all ages.
2009 - 2012
Coach at FC Internacional
2009
Coach at OFK Belgrade
2008 - 2009
Coach at FC Rad
2007 - 2008
Coach at FC Zeleznik
2006 - 2007
Demonstrator Prof. Aleksandar Jankovic on the subject - Theory and Practice of the Sports Branch - Football.
2006 - 2008
Coach at the Dif football school, under the professional supervision of prof. Dr. Aleksandar Jankovic.

Contact

Email : milorad.bajic1985@yahoo.com